Food Print 200

FOOD PRINT 200+

379.00

Vysokopresný laboratórne spracovaný test. Food Print je Test potravinovej intolerancie na až na 200 potravín.

Kategórie:

Popis

FoodPrint® 200+

Ako test funguje?

Služba CNS FoodPrint® 200+ využíva najmodernejšiu imunoanalýzu založenú na technológii mikropolí (microarray) na detekciu potravinovo-špecifických IgG protilátok.

Extrakty z potravín sú spolu s kalibračnými štandardami a kontrolkami „vytlačené“ do nitrocelulózových podložiek na sklenených mikroskopických sklíčkach. Krvná vzorka od pacienta sa rozriedi a rozdelí na každé potlačené mikropole. Ak sú prítomné potravinové IgG protilátky, naviažu sa na extrakty z potravín. Naviazané potravinové IgG protilátky sú následne detekované za použitia iných imunoanalyzačných reagentov, ktoré v prítomnosti potravinových IgG protilátok vygenerujú modré zafarbenie. Hustota tohto modrého zafarbenia sa meria pomocou skeneru s vysokým rozlíšením. Výsledky skenovania sa následne kalibrujú proti štandardom s pomocou softvéru FoodPrint® na získanie kvantitatívnych výsledkov. Výstupom z tohto softvéru je individualizovaný prehľad záverečných výsledkov potravinových IgG protilátok na každú potravinu v rámci vyžiadaného potravinového panelu.

Výhody

Test FoodPrint® 200+ sa vykonáva na krvnej vzorke odobratej do skúmavky metódou vpichu do špičky prsta. Reaktivitu protilátok spájaných s každou potravinou je možné porovnať, čo umožní lekárovi nastaviť optimálny diétny režim založený na úrovni hladiny potravinových protilátok. Výsledky sú udávané v  U/ml.
Požiadavky na odber vzorky a výsledky testu
Tento test si vyžaduje len vzorku krvi odobratú vpichom do špičky prsta. Výsledky sú dostupné do 10 pracovných dní od prijatia vzorky.
Výber z rozsiahlej škály potravinových zoznamov FoodPrint®:
Flexibilita nového testu FoodPrint® umožňuje ponúkať širokú škálu potravinovových panelov.

FoodPrint® Reporty
FoodPrint® reporty sa pripravujú v skupinovom formáte, teda výsledky podobných typov potravín sú uvedené spolu.

  • V skupinovom reporte FoodPrint®sú spoločne uvedené výsledky pre každú potravinovú skupinu (napr. ryby, ovocie).
  • Každá potravina je zaradená do kolónky Vyhnúť sa, Hraničná hodnota a Žiadna reakcia.
  • Potraviny v kolónke Vyhnúť sa by mali byť zo stravy vylúčené po dobu 2-3 mesiacov, potom sa môžu postupne po jednom zaraďovať naspäť do jedálnička.
  • Príjem potravín v kolónke Hraničná hodnota by mal byť obmedzený.
  • Ak sa po opätovnom zaradení niektorej potraviny symptómy vrátia, je potrebné vylúčiť takúto potravinu z jedálnička.

Vzorku, ktorú si odoberiete doma, resp. ju pre Vás odoberie zdravotnícky profesionál, nám zašlete na adresu nášho zberného miesta a o 10-14 dní obdržíte prehľadný report – správu s výsledkami, v ktorej budú identifikované problémové potraviny.

V prípade záujmu je možné zakúpiť si aj osobnú konzultáciu.

Viac info na tel.   +421 907 438 484, resp. info@food-detective.sk

Ste vegetarián? Potom test Food Print Vegetarian je pre Vás skvelý.