Tipy pre ľahšie získanie krvnej vzorky

Pokiaľ sa Vám pri odbere dostali do tuby (mikropipety) aj bubliny, problém tkvie v tom, že máte asi nahromadenú príliš malú kvapku krvi po vpichu a tak medzi jednotlivými  zbermi sa dostáva do tuby aj vzduch. Odporúčania, ako dostať krv, čo najskôr dovnútra a potom von: 1: V prvom rade treba nechať prst po aplikácii dezinfekčného 

Pokračujte v čítaní…