Chronické ťažkosti ako následok potravinovej intolerancie

Spôsobuje vám konzumácia potravín ťažkosti? Nežiaduce reakcie na ne spôsobujú stále viac zdravotných problémov. Približne päť percent populácie postihuje tzv. okamžitá potravinová alergia. Odhaduje sa však, že viac ako 45 percent populácie zažíva tzv. oneskorený typ reakcie, ktorý sa prejaví niekoľko hodín až dní po konzumácii istých druhov potravín. Oneskorené príznaky do značnej miery sťažujú, 

Pokračujte v čítaní…

Existuje riešenie potravinovej intolerancie?

Odborníci v spoločnosti Cambridge Nutritional Sciences Ltd vytvorili stratégiu, ktorá je overeným postupom pre riešenie potravinovej intolerancie: Základné kroky podľa metódy 4R:  Odstrániť / Remove (potraviny, ktoré zdanlivo spôsobujú symptómy – pri ich identifikácii môžu pomôcť výsledky testov)  Nahradiť / Replace (potravinami, ktoré vykompenzujú stratu živín z konkrétnych odstránených potravín a potenciálne aj tráviace enzýmy na 

Pokračujte v čítaní…