IgE potravinová alergia

Okamžitá IgE hypersenzitívna imunitná odpoveď typu I je všeobecnejšie známa ako alergia na potraviny. Táto reakcia sa zvyčajne vyskytuje veľmi rýchlo (v priebehu niekoľkých minút až hodín) po zjedení problémovej potraviny, pričom príznaky sa pohybujú od mierneho až po závažné. Mechanizmus, ktorý prebieha pri alergickej reakcii IgE, je iniciovaný týmito špecifickými protilátkami prostredníctvom aktivácie žírnych 

Pokračujte v čítaní…

Potravinová intolerancia

Klasické potravinové intolerancie sú známe ako neimunitné reakcie. To znamená, na rozdiel od potravinovej intolerancie IgG alebo klasickej alergickej reakcie, že imunitný systém nie je zapojený. Niektoré príklady tohto typu intolerancie sú spojené s nedostatkom enzýmov, napríklad laktózová intolerancia a histamínová intolerancia. Obe tieto intolerancie sú spôsobené absenciou enzýmov laktázy, resp. diaminooxidázy (DAO). Laktózová intolerancia 

Pokračujte v čítaní…