Pre vysvetlenie výsledkov testu Food Detective™ Vám prinášame tento jednoduchý prehľad aj s interpretáciou.

Bežné výsledky

 

Silné modré zafarbenie indikuje silnú reakciu!

Eliminujte tieto potraviny z jedálnička minimálne na tri mesiace.

Bledšia modrá indikuje strednú reakciu

Rotujte potraviny, obmedzte však ich konzumáciu na maximálne 1-krát za 4 dni.

Biela, žiadna reakcia

Nenašli sa žiadne protilátky na danú potravinu, potravinu jedzte aj naďalej.

Menej bežné výsledky

 

Krúžok modrej farby len na okraji

Neznamená pozitívnu reakciu a ak by sa test zopakoval pravdepodobne ukáže negatívnu reakciu, často zapríčinené slabým premytím.

Širší pásik s bledým alebo bielym stredom

Stredná reakcia, rotujte potraviny, obmedzte však ich konzumáciu na maximálne 1-krát za 4 dni.

Tmavomodrý krúžok po okraji a bledšie sfarbenie zvnútra

Stredná reakcia, rotujte potraviny, obmedzte však ich konzumáciu na maximálne 1-krát za 4 dni.

Malý modrý bod v strede

Žiadna reakcia, potravinu konzumujte aj naďalej.

Vaše výsledky testu Food Detective™ odporúčame konzultovať s výživovým odborníkom, ktorý Vám na ich základe zostaví individuálny plán stravovania.