Intolerancia potravín – krátka reportáž zo seminára a večernej diskusie

V Bratislave v hoteli Austria Trend Hotel sa dňa 29. 9. uskutočnila vskutku unikátna akcia. V réžii Sepea.sk a VITAL LIFE diagnostics prebehol organizovaný odborný seminár a večerná diskusia na tému „intolerancia potravín“. Poďte s nami nahliadnuť, ako akcia prebiehala a kto sa jej zúčastnil.

AKCIA PRE TÝCH, KTORÍ CHCÚ VEDIEŤ VIAC

Výber priestorov pre takúto prestížnu akciu obnáša svoje špecifiká. Hostí sme preto pozvali do hlavného mesta Slovenska, ktoré je dostupné. V hoteli sa tak jedného slnečného dňa zišli známi lekári a nutriční špecialisti. Bolo príjemné stretnúť sa tvárou v tvár s ľuďmi, s ktorými sa poznáte len cez písané riadky ich prác a cez dobré ohlasy u ľudí, ktorým každý deň pomáhajú.

Medzi špeciálnych hostí patrili:

  • Dr. Nigel Abraham PhD., FIBMS – riaditeľ pre vedu a laboratórny výskum v Cambridge Nutritional Sciences (CNS).
  • MUDr. Miroslava Samuelová – všeobecná lekárka pre dospelých, garant akcie
  • MUDr. Iveta Plšeková – všeobecná lekárka pre dospelých, prezidentka Aliancie výživových poradcov
  • Ing. Janka Trebulová, výživová špecialistka

AKO TO CELÉ ZAČALO

Moderátorkou seminára bola Bc. Janica Lacová, zakladateľka značky Jem iné. Janica sa venuje zdravšiemu a výživnejšiemu stravovaniu, je ambasádorkou nadácie Jamie Oliver FOOD FOUNDATION na Slovensku a svojimi skúsenosťami a postrehmi zaujala všetkých zúčastnených.

VEDECKÉ POZNATKY ZO ZAHRANIČIA

V prvom bloku sa o svoje vedecké poznatky zo zahraničia podelil Dr. Nigel Abraham PhD., FIBMS. Opísal súčasný medicínsky názor na IgG, nové koncepcie a znalosti z posledných rokov, ktoré podstatne zmenili pohľad na imunitný systém.

Dr. Nigel Abraham PhD., FIBMS, FOTO: Adrian Jantschek

Dr. Nigel Abraham PhD., FIBMS

Doktor Abraham odbornej verejnosti predstavil stravovacie a nutričné intervenčné stratégie účinné pri redukcii zápalu čreva a pri obnovovaní jeho integrity, preukázal priamy prínos IgG testov a nastavenia vhodnej diéty, súvislosť medzi candidou a potravinovou intoleranciou a tiež mal tú česť pokrstiť publikáciuSprievodca potravinovou intoleranciou (Průvodce potravinovými intolerancemi).

krst publikácie Sprievodca potravinovou intoleranciou, FOTO: Adrian Jantschek

krst publikácie Sprievodca potravinovou intoleranciou

INTOLERANCIA POTRAVÍN – SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

V druhom bloku MUDr, Samuelová porozprávala, čo si ľudia myslia o správnom stravovaní. Rozprávala o predstavách verejnosti, o rozdieloch v informovanosti a hlavne o dôvere, resp. nedôvere voči lekárskym odporúčaniam a o potrebe komplexného prístupu k pacientom.

S eleganciou sa úspešne slová chopili aj ďalšie dámy. Zdieľali svoje skúsenosti a uvádzali praktické príklady z praxe. MUDr. Plšeková prezradila, ako motivovať pacientov k dlhšej, ale šetrnejšej liečbe správnou výživou a ako využiť test potravinovej intolerancie k diagnostike. Ing. Trebulová vysvetlila, kde sa skrývajú nástrahy pri výbere probiotík, najčastejšie omyly v chápaní pojmov a aké je využitie probiotík v praxi i možnosti ich podávania pri vegánskej diéte.

DISKUSIA ODBORNÍKOV S PRIESTOROM PRE OTÁZKY

V moderovanej diskusii odborníci priniesli praktické poznatky o tom, ako pomohla diagnostika potravinovej intolerancie ich klientom a tiež im samotným.

O svoje odborné skúsenosti sa podelili:

  • Ing. Libor Javro (výživový poradca)
  • Henrieta Kundrátová (profesionálna lektorka varenia, foodblogerka)
  • Ing. Marta Lorková (výživová poradkyňa)
V moderovanej diskusii priniesli praktické poznatky MUDr. Iveta Plšeková, Henrieta Kundrátová, Ing. Libor Javro, MUDr. Miroslava Samuelová, Ing. Marta Lorková a Bc. Janica Lacová, FOTO: Adrian Jantschek

V moderovanej diskusii priniesli praktické poznatky MUDr. Iveta Plšeková, Henrieta Kundrátová, Ing. Libor Javro, MUDr. Miroslava Samuelová, Ing. Marta Lorková a Bc. Janica Lacová

Snažili sme sa, aby žiadna otázka nezostala nezodpovedaná a všetci boli spokojní. Snáď sa nám to aj podarilo.

VEČERNÁ DISKUSIA PRE VEREJNOSŤ

Program dňa po dlhšej prestávke pokračoval a končil diskusiou so zástupcami z oblasti zdravej výživy.

Atmosféra celého dňa aj diskusia sa niesli v priateľskom duchu. Slová sa ujala moderátorka – Henrieta Kundrátová Peškovičová – lektorka zdravej prípravy jedla a propagátorka zdravého životného štýlu, blogerka.

Na otázky poskytovali odpovede odborníčky:

  • MUDr. Iveta Plšeková (praktická lekárka pre dospelých)
  • Ing. Janka Trebulová (výživová špecialistka pre detskú výživu a komplexné stravovanie)
  • Evka Blaho (naturopat)
Diskusia so zástupcami z oblasti zdravej výživy MUDr. Iveta Plšeková, Ing. Janka Trebulová a Evka Blaho, moderátorka Henrieta Kundrátová Peškovičová, , FOTO: Adrian Jantschek

Diskusia so zástupcami z oblasti zdravej výživy MUDr. Iveta Plšeková, Ing. Janka Trebulová a Evka Blaho, moderátorka Henrieta Kundrátová Peškovičová

Bol to večer plný poznania. Poznanie o tom, ako intolerancia potravín a určité životné etapy ovplyvňujú chute aj zmeny v stravovaní, ako odhaliť nekompatibilitu organizmu s jedlom, ako môžeme ovplyvniť stravovanie, odolávať častému nepochopeniu a hlavne si zmenou neuškodiť.

Rezonuje u vás pojem intolerancia potravín, alebo ňou dokonca trpíte? Zložitá cesta potravín, ktorá ovplyvňuje naše každodenné životy, je novo objavujúcou sa oblasťou poznania, ktorou sa zaoberáme aj na webe Food-detective.sk.

Náš organizačný tím, FOTO: Adrian Jantschek

Náš organizačný tím

Je to cesta plná nástrah aj zakopnutí. Veľké vďaka preto patrí všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách, podpore a samotnej realizácii celého dňa. Práve poznávanie nového je dôvodom, prečo robíme to, čo robíme a prečo sa už teraz tešíme na ďalšiu podobnú akciu.

Partneri akcie

Partneri akcie

FOTO: Adrian Jantschek