Food Print 220+

FOOD PRINT 200+

381.60

Vysokopresný laboratórne spracovaný test. Food Print je Test potravinovej intolerancie na až na 200 potravín.

* Momentálne máte tiež možnosť sa objednať na určitý termín na našom odbernom mieste, a to buď v Prahe alebo Bratislave, a výsledok budete poznať už do niekoľkých hodín. Pri objednávaní prosíme uviesť do poznámky „chcem sa objednať“.

Kategórie:

Popis

FoodPrint® 200+

Ako test funguje?

Služba CNS FoodPrint® 200+ využíva najmodernejšiu imunoanalýzu založenú na technológii mikropolí (microarray) na detekciu potravinovo-špecifických IgG protilátok.

Extrakty z potravín sú spolu s kalibračnými štandardami a kontrolkami „vytlačené“ do nitrocelulózových podložiek na sklenených mikroskopických sklíčkach. Krvná vzorka od pacienta sa rozriedi a rozdelí na každé potlačené mikropole. Ak sú prítomné potravinové IgG protilátky, naviažu sa na extrakty z potravín. Naviazané potravinové IgG protilátky sú následne detekované za použitia iných imunoanalyzačných reagentov, ktoré v prítomnosti potravinových IgG protilátok vygenerujú modré zafarbenie. Hustota tohto modrého zafarbenia sa meria pomocou skeneru s vysokým rozlíšením. Výsledky skenovania sa následne kalibrujú proti štandardom s pomocou softvéru FoodPrint® na získanie kvantitatívnych výsledkov. Výstupom z tohto softvéru je individualizovaný prehľad záverečných výsledkov potravinových IgG protilátok na každú potravinu v rámci vyžiadaného potravinového panelu.

Výhody

Test FoodPrint® 200+ sa vykonáva na krvnej vzorke odobratej do skúmavky metódou vpichu do špičky prsta. Reaktivitu protilátok spájaných s každou potravinou je možné porovnať, čo umožní lekárovi nastaviť optimálny diétny režim založený na úrovni hladiny potravinových protilátok. Výsledky sú udávané v  U/ml.
Požiadavky na odber vzorky a výsledky testu
Tento test si vyžaduje len vzorku krvi odobratú vpichom do špičky prsta. Výsledky sú dostupné do 10 pracovných dní od prijatia vzorky.  Produktom je odberová súprava. Vzorka sa následne spracováva laboratórne. Pre jej spracovanie je nevyhnutné podpísať informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu nevyhnutnú pre relevantné vykonanie testu. Informovaný súhlas je priložený v balení. Spracovanie a zaslanie výsledkov je zahrnuté v cene.
Výber z rozsiahlej škály potravinových zoznamov FoodPrint®:
Flexibilita nového testu FoodPrint® umožňuje ponúkať širokú škálu potravinovových panelov.

FoodPrint® Reporty
FoodPrint® reporty sa pripravujú v skupinovom formáte, teda výsledky podobných typov potravín sú uvedené spolu.

  • V skupinovom reporte FoodPrint®sú spoločne uvedené výsledky pre každú potravinovú skupinu (napr. ryby, ovocie).
  • Každá potravina je zaradená do kolónky Vyhnúť sa, Hraničná hodnota a Žiadna reakcia.
  • Potraviny v kolónke Vyhnúť sa by mali byť zo stravy vylúčené po dobu 2-3 mesiacov, potom sa môžu postupne po jednom zaraďovať naspäť do jedálnička.
  • Príjem potravín v kolónke Hraničná hodnota by mal byť obmedzený.
  • Ak sa po opätovnom zaradení niektorej potraviny symptómy vrátia, je potrebné vylúčiť takúto potravinu z jedálnička.

Vzorku, ktorú si odoberiete doma, resp. ju pre Vás odoberie zdravotnícky profesionál, nám zašlete na adresu nášho zberného miesta a o 10-14 dní obdržíte prehľadný report – správu s výsledkami, v ktorej budú identifikované problémové potraviny.

V prípade záujmu je možné zakúpiť si aj osobnú konzultáciu.

Viac info na tel.   +421 907 438 484, resp. info@food-detective.sk

Ste vegetarián? Potom test Food Print Vegetarian je pre Vás skvelý.