Vyvážená strava

Dodržiavanie vyváženej stravy pri vylúčení určitých potravín

Pokiaľ vám Food Detective™ test ukáže výsledky, ktoré indikujú zvýšenú úroveň protilátok na určitú potravinu, je vhodné vzdať sa konkrétnej potraviny najmenej na 3 mesiace. Následne, ale už aj počas tohto obdobia, možno očakávať postupný ústup symptómov.

Odstránenie problémovej potraviny z jedálnička vám umožní prehodnotiť váš životný štýl a výber jedál. Možno sa budete odteraz viac zaujímať o služby výživového odborníka alebo dietológa s cieľom prehodnotiť váš stravovací plán a identifikovať také skupiny potravín, ktoré by mohli z výživového hľadiska chýbať alebo by mohli byť obmedzujúce. Dôležité je predovšetkým jesť pestrú paletu jedál. Medzi najčastejšie reaktívne potraviny patria: