Existuje riešenie potravinovej intolerancie?

Odborníci v spoločnosti Cambridge Nutritional Sciences Ltd vytvorili stratégiu, ktorá je overeným postupom pre riešenie potravinovej intolerancie:

Základné kroky podľa metódy 4R:

Odstrániť / Remove (potraviny, ktoré zdanlivo spôsobujú symptómy – pri ich identifikácii môžu pomôcť výsledky testov)
Nahradiť / Replace (potravinami, ktoré vykompenzujú stratu živín z konkrétnych odstránených potravín a potenciálne aj tráviace enzýmy na zlepšenie trávenia)
Opraviť / Repair (črevo – pomocou špecifických potravín a doplnkov , ktoré podporia hojenie a integritu črevnej steny)
Znovu osídliť/ Re-inoculate (zdravými črevnými baktériami a vytvoriť vyvážený mikrobióm)

Tieto stratégie by sa mali realizovať súbežne a ešte predtým, ako sa do stravy po zhruba 3 mesiacoch začnú znovu postupne zaraďovať eliminované potraviny. Potraviny je potrebné zaraďovať naspäť do stravy po jednom (začať s eliminovanými potravinami, ktoré majú najnižšiu koncentráciu IgG), pričom každú novú potravinu je potrebné zaraďovať po dobu 5 dní a monitorovať symptómy, až potom sa presunúť na ďalšiu potravinu.